bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Chrousso Village

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Chrousso Village - Халкидики / Касандра, Палиури

Празници - Намаления и промоции

1185лв
829лв
1-5 Май
2 възрастни, 2 деца

1 май 2024
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-30%
1639лв
1148лв
1-5 Май
2 възрастни, 2 деца

1 май 2024
All inclusive

24 резервации наскоро
-30%
719лв
504лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-30%
1022лв
716лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
All inclusive

17 резервации наскоро
-30%
315лв
220лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-30%
394лв
276лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-30%
466лв
327лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
All inclusive

25 резервации наскоро
-30%
583лв
408лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
All inclusive

28 резервации наскоро
-30%
236лв
165лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-30%
350лв
245лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
All inclusive

26 резервации наскоро
-30%

Chrousso Village (Крузо Вилидж) е един от най-изгодните All Inclusive хотели на Халкидики и най-доброто All Inclusive предложение за почивка с деца в северна Гърция. Chrousso Village хотел се състои от 16 триетажни вили, разпръснати в над 40 декара живописни градини, 2 басейна с бийч барове и ресторант. Хотелът е създаден със специална мисъл за децата – освен обширното озеленено пространство, Крузо Вилидж предлага 3 детски площадки, 2 детски басейна, надуваеми замъци, голям екип от аниматори, закрит детски клуб за тихи игри, детска дискотека на открито. Хотелът не е непосредствено на плажа, но разстоянието от около 700 метра се преодолява лесно с кола по асфалтовия път или пеш по пътека през девствената борова гора. Студиата на хотела са значително по-големи от двойните стаи в повечето тризвездни хотели.

Местоположение на Chrousso Village, Халкидики

Хотел Chrousso Village е разположен сред девствена борова гора в най-спокойната част на Касандра, Халкидики - към края на полуострова между Пефкохори и малкото селце Палиури. Хотелът е разположен в близост до широк около 2 километра плаж със ситен пясък - един от най-добрите на Касандра, до който се достига лесно по асфалтов път или по усамотена пътека, минаващи през девствена борова гора. Разстоянието от Солун до хотела е 115 километра или около час и половина с кола.

разстояние до плажа: 720m
разстояние до центъра: 1.5km

Адрес: Палиури, Гърция

Удобства в Chrousso Village

Chrousso Village предлага гостоприемно посрещане и добро ниво на обслужване за тризвезден хотел. Още при пристигането ви ще бъдете посрещнати и откарани с голф количка от рецепция до вашата вила. Ресторантът е обширен и съобразен с размерите на хотела, с директен изглед към големия басейн. В мини маркета има базов набор от стоки, а в близките села има по-големи магазини. На разположение в Chrousso Village hotel е голям и добър екип от аниматори, включени в All Inclusive програмата, а собственикът на хотела е на разположение на гостите в ресторанта по време на всички хранения. Гостите може да използват перални машини и сушилни. Малки екскурзии с автобуси на хотела се организират постоянно, в които гостите при желание могат да се включат. Интернетът в хотела не е включен в цената и се използва с карти с включени минути/дни, които се закупуват от мини маркета и не са твърде изгодни – за предпочитате е закупуването на предплатен мобилен интернет от някое от близките села. Хотелът не приема домашни любимци.

Стаи и настаняване в Chrousso Village

Chrousso Village разполага с общо 159 студиа и апартаменти в 16 триетажни вили, разпръснати в над 4 хектара живописни градини. Настаняването на хотела е организирано с мисъл за семейства с деца - студиата на хотела са големи, с диван, подходящ за дете или възрастен, освен основната спалня, а апартаментите с отделен хол са идеални за семейства с две деца. Цените на студиата включват безплатно настаняване на едно дете, а на възрастните - на 2 деца. Стаите не блестят с лукс и отговарят на тризвездната категория на хотела, но чистотата е на много добро ниво.

Удобствата включват просторен хол, напълно оборудвана кухня, отделна спалня при апартаментите, баня, сателитна телевизия, телефон и климатик с индивидуално регулиране. Всички помещения са просторни, с големи веранди и тераси с изглед към добре поддържаните градини, боровата гора или басейна. Стаите се почистват всекидневно, а спалното бельо се сменя на всеки три дни. Всяка стая е оборудвана със собствен сейф.

Хранене, ресторанти и барове в Chrousso Village

Изхранването в Chrousso Village е на ниво над средното за тризвезден хотел в Гърция. В ресторант Andromeda националните гръцки ястия, както и специалитетите на международната кухня, ще ви доставят незабравимо удоволствие. Релаксирайте до басейните, наслаждавайки се на ароматно кафе или чай, свеж коктейл, бира, вино, узо, водка, уиски, джин, ром или бренди от един от двата бара Hercules и Bacchous. Докато изнасянето на храна и питиета от ресторанта не се толерира, както на повечето места, всички питиета от бара на басейна е позволено да бъдат консумирани и в уединението на терасата на вашето студио или апартамент.

Почивка и забавления в Chrousso Village

Chrousso Village е наистина идеално място за пълноценна почивка с или без деца. Обширните озеленени площи, девствената борова гора около хотела, двата басейна с детска част и бийч бар до всеки, както и достатъчно количество шезлонги и чадъри, обширният пясъчен плаж могат да ви накарат да забравите за всичко.

Крузо Вилидж предлага много добри възможности за забавление за тризвезден хотел. Аниматорите на хотела, за които не се заплаща допълнително, провежат сесии по йога на поляната под боровете или на плажа, степ аеробика, водна аеробика, кросове до плажа, плажен волейбол, коктейл партита с игри като узо бинго и са готови да ви помогнат да реализирате всяка ваша индивидуална идея. Спортно настроените може да се възползват от тенис масата до бара на басейна, тенис корта, игрищата за волейбол и баскетбол. За любителите на гмуркането ще се погрижат професионалистите от водолазната школа Triton, разположена зад самия хотел, които ще ви покажат тайните на морското дъно (срещу заплащане).

За децата

Крузо Вилидж разполага с 3 детски площадки с пързалки, люлки и катерушки, секция с надуваеми замъци. На разположение на най-малките са също 2 детски басейна. Това, което прави Chrousso Village уникален е големият екип от аниматори, на които спокойно може да поверите децата си, и които ежедневно организират множество забавления като турнир по дартс, футболен турнир, детска дискотека на сцената. Закритият детски клуб с аниматори за тихи игри, рисуване, моделиране е идеално занимание за по-дъждовните дни или за по-горещата част от денонощието. Тенис масата, тенис кортът и игрището за волейбол и баскетбол са също любими дестинации на по-активните.

Плаж

Близкият до Chrousso Village хотел плаж е един от най-добрите в тази част на Халкидики. Плажът е широк, със ситен пясък и плавен вход към морето и кристални изумрудени и плитки води и обхваща цялото крайбрежие на широк около 2 километра закътан залив. Плажът е на разстояние около 700-750 метра, които може да бъдат изминати по асфалтовия път с кола (1 минута) или пеш по усамотена пътека, минаваща през девствена борова гора (10-15 минути). По-голямата част на плажа – над 80% от територията - е свободна за ползване. За по-претенциозните на разположение е секция с чадъри и шезлонги, които може да се ползват срещу 3 евро на ден за чадър + 3 шезлонга, както и 2 модерни заведения, в които ползването на шезлонги и чадъри е безплатно при консумация от заведението. Заведенията на плажа и секцията с шезлонги и чадъри не са част от хотелския комплекс и не са включени в All Inclusive програмата.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

768лв
576лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
1078лв
809лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
1919лв
1440лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
2363лв
1772лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
864лв
632лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-27%
1237лв
904лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-27%
534лв
385лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-28%
774лв
558лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-28%
1225лв
918лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
1490лв
1118лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
973лв
714лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-27%
1391лв
1020лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-27%
754лв
550лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-27%
1083лв
789лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-27%
315лв
220лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-30%
466лв
327лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-30%
472лв
331лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
700лв
490лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-30%
329лв
247лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
462лв
347лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-25%
2500лв
1875лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
3120лв
2340лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
964лв
723лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
1230лв
923лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
236лв
165лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-30%
350лв
245лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-30%
3756лв
2817лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
4554лв
3416лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
709лв
496лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-30%
1049лв
735лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-30%
4859лв
3644лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
5790лв
4342лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
586лв
440лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
719лв
539лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
987лв
741лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
1386лв
1040лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
439лв
329лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
616лв
462лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-25%
482лв
362лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
615лв
461лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
551лв
386лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
816лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1632лв
1224лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1986лв
1490лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
4371лв
3278лв
13-18 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
5257лв
3943лв
13-18 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
2793лв
2095лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
3325лв
2494лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
456лв
330лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-28%
658лв
476лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-28%
4005лв
3004лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
4891лв
3669лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
5231лв
3923лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
6206лв
4654лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
1847лв
1385лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
2467лв
1850лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
2903лв
2177лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
3834лв
2875лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-25%
2146лв
1609лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
2589лв
1942лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
4190лв
3143лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
4988лв
3741лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
1277лв
957лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
1543лв
1157лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
1089лв
817лв
14-23 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
1488лв
1116лв
14-23 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
3375лв
2531лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
4306лв
3229лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
2753лв
2065лв
22-27 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
3418лв
2564лв
22-27 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
2328лв
1746лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-25%
2771лв
2078лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
1125лв
844лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1435лв
1076лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
658лв
494лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
924лв
693лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
768лв
576лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
1078лв
809лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
3263лв
2447лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
3972лв
2979лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-25%
1446лв
1085лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1845лв
1384лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-25%
1125лв
844лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
1435лв
1076лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-25%
408лв
306лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
497лв
372лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
4716лв
3537лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
5646лв
4235лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
4165лв
3124лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
4963лв
3722лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
2447лв
1836лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
2979лв
2234лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
1023лв
767лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1333лв
1000лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-25%
964лв
723лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
1230лв
923лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-25%
1520лв
1140лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
1918лв
1439лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
3259лв
2444лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
3879лв
2910лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
1489лв
1117лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1800лв
1350лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
2185лв
1639лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
2628лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
2328лв
1746лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
2771лв
2078лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
4656лв
3492лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
5542лв
4156лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
1571лв
1178лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
1904лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
1281лв
961лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
1591лв
1194лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
945лв
661лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
1399лв
979лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-30%
315лв
220лв
29.04-03.05
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
866лв
606лв
29.04-10.05
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
466лв
327лв
29.04-03.05
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-30%
1283лв
898лв
29.04-10.05
на човек

11 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-30%
315лв
220лв
2-6 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
466лв
327лв
2-6 Май
на човек

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-30%
1743лв
1307лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
2274лв
1706лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-25%
1452лв
1089лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
1895лв
1422лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
600лв
450лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
821лв
616лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
1125лв
844лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
1435лв
1076лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
956лв
717лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
1111лв
834лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
3375лв
2531лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
4306лв
3229лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
1894лв
1421лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
4443лв
3332лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
2337лв
1753лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
5506лв
4130лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
1489лв
1117лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
1800лв
1350лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
3085лв
2314лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
3617лв
2713лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
3599лв
2699лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
4220лв
3165лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
2360лв
1770лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-25%
3024лв
2268лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
2033лв
1525лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
2654лв
1990лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-25%
1738лв
1303лв
12-19 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
2358лв
12-19 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1005лв
754лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
1404лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
709лв
532лв
16-22 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
975лв
731лв
16-22 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
1860лв
1395лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
2392лв
1794лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1725лв
1293лв
17-29 Юни
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
2256лв
1692лв
17-29 Юни
на човек

12 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-25%
1074лв
805лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
1384лв
1038лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-25%
3462лв
2597лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
4349лв
3262лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
3855лв
2891лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
4785лв
3589лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
2855лв
2141лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
3476лв
2607лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
3855лв
2891лв
23-30 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
4785лв
3589лв
23-30 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
1125лв
844лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
1435лв
1076лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
3857лв
2893лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
4921лв
3690лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
964лв
723лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
1177лв
883лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
1230лв
923лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
1487лв
1115лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-25%
3085лв
2314лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
5142лв
3856лв
6-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
3617лв
2713лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
6028лв
4521лв
6-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
3771лв
2828лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
4569лв
3427лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
2793лв
2095лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
3325лв
2494лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
2200лв
1650лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
2665лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3471лв
2603лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
4135лв
3102лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
3085лв
2314лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
3617лв
2713лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-25%
1277лв
957лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
1543лв
1157лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1277лв
957лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1543лв
1157лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
2793лв
2095лв
21-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-25%
3325лв
2494лв
21-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
2368лв
1776лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
2899лв
2175лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
1498лв
1124лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
1830лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
804лв
603лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
964лв
723лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
1025лв
769лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-25%
1230лв
923лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
1185лв
829лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-30%
1639лв
1148лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
889лв
622лв
10-13 Май
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
1230лв
861лв
10-13 Май
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-30%
472лв
331лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
700лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
487лв
357лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-27%
695лв
510лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-27%
518лв
384лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-26%
733лв
544лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-26%
549лв
411лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
770лв
578лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1241лв
931лв
8-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
1685лв
1263лв
8-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-25%
1005лв
754лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
1173лв
880лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
1404лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1638лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1986лв
1490лв
9-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
2695лв
2021лв
9-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-25%
1655лв
1241лв
14-23 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
2253лв
14-23 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
870лв
653лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
1180лв
885лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
3609лв
2707лв
17-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
4496лв
3372лв
17-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
1454лв
1091лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
1897лв
1423лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
2746лв
2059лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
3434лв
2575лв
20.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-25%
3544лв
2658лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-25%
4409лв
3306лв
20.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1125лв
844лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
1286лв
964лв
21-29 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
1435лв
1076лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-25%
1640лв
1230лв
21-29 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
1928лв
1446лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
2460лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2500лв
1875лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
3857лв
2893лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
3120лв
2340лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-25%
4921лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3304лв
2478лв
27.06-03.07
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
4102лв
3076лв
27.06-03.07
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-25%
3074лв
2305лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
3783лв
2837лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
5035лв
3776лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-25%
6276лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
5530лв
4147лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
6727лв
5045лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
4859лв
3644лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
5790лв
4342лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
3259лв
2444лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
3879лв
2910лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
2571лв
1928лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
3014лв
2261лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
1489лв
1117лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
1800лв
1350лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
3259лв
2444лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
3879лв
2910лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
5028лв
3771лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
6092лв
4569лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
3599лв
2699лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
4220лв
3165лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
4400лв
3300лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
5330лв
3998лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
2328лв
1746лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
2771лв
2078лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
1915лв
1436лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
2314лв
1735лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
1277лв
957лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1543лв
1157лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
851лв
638лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
1028лв
771лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-25%
2328лв
1746лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
2771лв
2078лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
3599лв
2699лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
4220лв
3165лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
6285лв
4714лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
7615лв
5711лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-25%
2571лв
1928лв
3-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
3014лв
3-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1489лв
1117лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
1800лв
1350лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
2328лв
1746лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
2771лв
2078лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
2200лв
1650лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
2665лв
1999лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-25%
1277лв
957лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
1543лв
1157лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
2793лв
2095лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
3325лв
2494лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
1064лв
798лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-25%
1285лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1333лв
1000лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-25%
1643лв
1233лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
695лв
521лв
29.08-02.09
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-25%
872лв
654лв
29.08-02.09
на човек

4 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-25%
1446лв
1085лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1845лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
2040лв
1530лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
2483лв
1862лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
1168лв
832лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-29%
1560лв
1111лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-29%
394лв
276лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-30%
583лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
236лв
165лв
4-7 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-30%
350лв
245лв
4-7 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-30%
486лв
340лв
17-21 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-30%
713лв
499лв
17-21 Май
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-30%
472лв
331лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-30%
700лв
490лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-30%
157лв
110лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
233лв
163лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-30%
596лв
439лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-26%
849лв
625лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-26%
2033лв
1525лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
2654лв
1990лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
1490лв
1117лв
2-8 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
2021лв
1516лв
2-8 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
2829лв
2122лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
3849лв
2887лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-25%
549лв
411лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
770лв
578лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
1975лв
1481лв
8-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
2773лв
2080лв
8-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
768лв
576лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
1078лв
809лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
2033лв
1525лв
9-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
2654лв
1990лв
9-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
2033лв
1525лв
13-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
2654лв
1990лв
13-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-25%
2353лв
1764лв
13-19 Юни
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
3150лв
2363лв
13-19 Юни
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
549лв
411лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
770лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1241лв
931лв
16-21 Юни
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
1685лв
1263лв
16-21 Юни
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-25%
921лв
691лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
1242лв
932лв
17-26 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
1231лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1641лв
1231лв
17-26 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
911лв
684лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
1244лв
933лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
2282лв
1712лв
19-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
2639лв
1979лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
2903лв
2177лв
19-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
3348лв
2511лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-25%
2212лв
1659лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
2744лв
2058лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-25%
913лв
685лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
1395лв
1047лв
20-29 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1179лв
884лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
1794лв
1346лв
20-29 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-25%
2595лв
1946лв
20-25 Юни
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
3260лв
2445лв
20-25 Юни
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
2855лв
2141лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
3476лв
2607лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
1928лв
1446лв
22-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
2460лв
1845лв
22-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-25%
2250лв
1687лв
22-29 Юни
2 възрастни, 5 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
2870лв
2153лв
22-29 Юни
2 възрастни, 5 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-25%
3304лв
2478лв
22-28 Юни
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
4102лв
3076лв
22-28 Юни
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
1125лв
844лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1435лв
1076лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
2143лв
1607лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
2675лв
2006лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
2080лв
1560лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-25%
2612лв
1959лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-25%
643лв
482лв
24-28 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
820лв
615лв
24-28 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-25%
2753лв
2065лв
24-29 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
3855лв
2891лв
24.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
3418лв
2564лв
24-29 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
4785лв
3589лв
24.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
3304лв
2478лв
24-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
4102лв
3076лв
24-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
804лв
603лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1025лв
769лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
1928лв
1446лв
28.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
2500лв
1875лв
28.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
2460лв
28.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3120лв
2340лв
28.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
2143лв
1607лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
2675лв
2006лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-25%
1928лв
1446лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
2962лв
2221лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
2460лв
1845лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
3582лв
2687лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
2753лв
2065лв
29.06-04.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
3418лв
2564лв
29.06-04.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
5909лв
4432лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
7327лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1655лв
1241лв
30.06-09.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
2053лв
1540лв
30.06-09.07
на човек

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1786лв
1339лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
2229лв
1672лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
2040лв
1530лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
2483лв
1862лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
357лв
268лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
2562лв
1922лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
4687лв
3516лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
446лв
334лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
3183лв
2387лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
5662лв
4247лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
3174лв
2381лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
3795лв
2846лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
3280лв
2460лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
3901лв
2926лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
1980лв
1485лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
2446лв
1834лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
4233лв
3175лв
3-10 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
5009лв
3757лв
3-10 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
4021лв
3016лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
4716лв
3537лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
4819лв
3614лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
5646лв
4235лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
2979лв
2234лв
5-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
3599лв
5-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
3599лв
2699лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
4113лв
3085лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
4220лв
3165лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
4823лв
3617лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
5121лв
3841лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
6096лв
4572лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
1277лв
957лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
1543лв
1157лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
638лв
479лв
9-12 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
771лв
578лв
9-12 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
1571лв
1178лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
1904лв
1428лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
3259лв
2444лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
3879лв
2910лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
2200лв
1650лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
2665лв
1999лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
1915лв
1436лв
19-28 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
2314лв
19-28 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
5553лв
4165лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
6617лв
4963лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
3724лв
2793лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
4434лв
3325лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
2777лв
2082лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
5142лв
3856лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
3308лв
2481лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
6028лв
4521лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
2514лв
1886лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
3143лв
2357лв
20-30 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
3046лв
2284лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
3807лв
2855лв
20-30 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
1702лв
1277лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
2057лв
1543лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
2793лв
2095лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
4400лв
3300лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
3325лв
2494лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
5330лв
3998лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
3471лв
2603лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
3599лв
2699лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
4135лв
3102лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
4220лв
3165лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
17482лв
13112лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
21028лв
15771лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
4165лв
3124лв
29.07-04.08
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
4963лв
3722лв
29.07-04.08
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-25%
1489лв
1117лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1800лв
1350лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
4859лв
3644лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
5790лв
4342лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
4113лв
3085лв
3-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
4823лв
3-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
1277лв
957лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
1543лв
1157лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-25%
1489лв
1117лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1800лв
1350лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
694лв
521лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
827лв
620лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
8330лв
6247лв
10-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
9925лв
10-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
4113лв
3085лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
4823лв
3617лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
6941лв
5206лв
17-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-25%
8271лв
6203лв
17-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
3143лв
2357лв
17-27 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
3807лв
17-27 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
2328лв
1746лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
2771лв
2078лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-25%
1489лв
1117лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
1800лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
1546лв
1159лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
1901лв
1425лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
2328лв
1746лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
2771лв
2078лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
2053лв
1540лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
2519лв
1889лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
4952лв
3698лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
6522лв
4868лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
2219лв
1665лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
2663лв
1997лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-25%
3280лв
2460лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
3901лв
2926лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
1229лв
922лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1539лв
1154лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
1125лв
844лв
30.08-06.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-25%
1435лв
1076лв
30.08-06.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
964лв
723лв
31.08-06.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
1125лв
844лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
1607лв
1205лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
1230лв
31.08-06.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
1435лв
1076лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
2050лв
1538лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-25%
6057лв
4543лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
7520лв
5640лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
3855лв
2891лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
4785лв
3589лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-25%
658лв
494лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
924лв
693лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
549лв
411лв
18-23 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
770лв
578лв
18-23 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
1081лв
798лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-26%
1527лв
1127лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-26%
565лв
412лв
24-30 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-27%
812лв
591лв
24-30 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-27%
1079лв
755лв
1-7 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-30%
1534лв
1073лв
1-7 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-30%
236лв
165лв
2-5 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
394лв
276лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
350лв
245лв
2-5 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
583лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1185лв
829лв
2-6 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
1639лв
1148лв
2-6 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-30%
157лв
110лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-30%
233лв
163лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-30%
719лв
504лв
3-7 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-30%
1022лв
3-7 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1185лв
829лв
3-7 Май
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
1639лв
1148лв
3-7 Май
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-30%
157лв
110лв
4-6 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-30%
233лв
163лв
4-6 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-30%
551лв
386лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-30%
816лв
571лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-30%
394лв
276лв
19-24 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-30%
551лв
386лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-30%
583лв
408лв
19-24 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-30%
816лв
571лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-30%
394лв
276лв
20-25 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
583лв
20-25 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
630лв
441лв
22-30 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-30%
933лв
22-30 Май
на човек

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
236лв
165лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-30%
350лв
245лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-30%
157лв
110лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
233лв
163лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-30%
472лв
331лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
700лв
490лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
1097лв
768лв
26-31 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-30%
1607лв
1139лв
26.05-02.06
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-29%
1476лв
1033лв
26-31 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-30%
2150лв
1524лв
26.05-02.06
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-29%
613лв
440лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-28%
891лв
639лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-28%
565лв
412лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-27%
675лв
495лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-27%
812лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
966лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1849лв
1369лв
30.05-07.06
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-26%
2533лв
1874лв
30.05-07.06
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-26%
298лв
220лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-26%
3880лв
2906лв
31.05-01.07
на човек

31 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
425лв
313лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-26%
5248лв
3930лв
31.05-01.07
на човек

31 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
2252лв
1678лв
31.05-08.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
2949лв
2197лв
31.05-08.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-26%
653лв
490лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
808лв
606лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
5083лв
3812лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
6722лв
5042лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
768лв
576лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
1078лв
809лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-25%
439лв
329лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
658лв
494лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
768лв
576лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
878лв
658лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
616лв
462лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
924лв
693лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
1078лв
809лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
1232лв
924лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-25%
2234лв
1676лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
9469лв
7101лв
03.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

32 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
3032лв
2274лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-25%
12305лв
9229лв
03.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

32 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-25%
1452лв
1089лв
3-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
1895лв
1422лв
3-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-25%
549лв
411лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
770лв
578лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
549лв
411лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
770лв
578лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
329лв
247лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
462лв
347лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
1490лв
1117лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
2021лв
1516лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-25%
2033лв
1525лв
8-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
2654лв
1990лв
8-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
768лв
576лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
1078лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
993лв
745лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
1975лв
1481лв
10-19 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
1348лв
1011лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
2773лв
10-19 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1241лв
931лв
12-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
1490лв
1117лв
12-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
1685лв
12-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2021лв
12-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1536лв
1152лв
13-20 Юни
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
2157лв
13-20 Юни
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1738лв
1303лв
14-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
2358лв
14-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2033лв
1525лв
14-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
2654лв
1990лв
14-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-25%
1896лв
1422лв
14-24 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
2561лв
14-24 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
819лв
614лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1129лв
847лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
14404лв
10803лв
15.06-22.07
2 възрастни, 1 дете

37 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
17683лв
13263лв
15.06-22.07
2 възрастни, 1 дете

37 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
2151лв
1613лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
2558лв
1919лв
15-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
2771лв
2078лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-25%
3268лв
2451лв
15-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
993лв
745лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
1241лв
931лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
1598лв
1199лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
1956лв
1467лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
1348лв
1011лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-25%
1685лв
1263лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
2130лв
1598лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
2576лв
1932лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-25%
2268лв
1701лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
2888лв
2166лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
3136лв
2352лв
17-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
4022лв
3017лв
17-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1978лв
1483лв
17-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
2509лв
1882лв
17-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
985лв
739лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
1317лв
988лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
702лв
526лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
923лв
692лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
290лв
218лв
19-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
379лв
284лв
19-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
753лв
564лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
1717лв
1288лв
20.06-01.07
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
974лв
731лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
2204лв
1653лв
20.06-01.07
на човек

11 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-25%
3228лв
2421лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
4159лв
3119лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
3962лв
2971лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
4848лв
3636лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
3145лв
2359лв
20-26 Юни
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
3943лв
2957лв
20-26 Юни
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
2500лв
1875лв
21-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
2857лв
2143лв
21-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
3120лв
2340лв
21-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
3566лв
2675лв
21-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
3263лв
2447лв
21-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
3972лв
2979лв
21-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
2855лв
2141лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
3263лв
2447лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
3476лв
2607лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
3972лв
2979лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
820лв
615лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
953лв
714лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
2500лв
1875лв
23-30 Юни
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
3120лв
2340лв
23-30 Юни
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-25%
2500лв
1875лв
23-30 Юни
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
3120лв
2340лв
23-30 Юни
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
2571лв
1928лв
23.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
3280лв
2460лв
23.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
3855лв
2891лв
23-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
4785лв
3589лв
23-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
1446лв
1085лв
24.06-03.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
1845лв
1384лв
24.06-03.07
на човек

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
1607лв
1205лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
2143лв
1607лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
2050лв
1538лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
2675лв
2006лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
2447лв
1836лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
2855лв
2141лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
2979лв
2234лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
3476лв
2607лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
2753лв
2065лв
24-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
3418лв
2564лв
24-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
2040лв
1530лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
3855лв
2891лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
2483лв
1862лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
4785лв
3589лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
1125лв
844лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
1435лв
1076лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
2855лв
2141лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
3263лв
2447лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
3476лв
2607лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
3972лв
2979лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
2143лв
1607лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
2675лв
2006лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-25%
3777лв
2833лв
27.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
4575лв
3431лв
27.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive