bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Chrousso Village

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Chrousso Village - Халкидики / Касандра, Палиури

Празници - Намаления и промоции

597лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
747лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

28 резервации наскоро
216лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
290лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
All inclusive

14 резервации наскоро
310лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
442лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

14 резервации наскоро
1466лв
24-28 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1995лв
24-28 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
All inclusive

14 резервации наскоро
597лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
747лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

22 резервации наскоро
1164лв
24-28 Май
3 възрастни, 1 дете

24 май 2023
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1693лв
24-28 Май
3 възрастни, 1 дете

24 май 2023
All inclusive

28 резервации наскоро
1044лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1307лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

13 резервации наскоро
2713лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3762лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
All inclusive

16 резервации наскоро

Chrousso Village (Крузо Вилидж) е един от най-изгодните All Inclusive хотели на Халкидики и най-доброто All Inclusive предложение за почивка с деца в северна Гърция. Chrousso Village хотел се състои от 16 триетажни вили, разпръснати в над 40 декара живописни градини, 2 басейна с бийч барове и ресторант. Хотелът е създаден със специална мисъл за децата – освен обширното озеленено пространство, Крузо Вилидж предлага 3 детски площадки, 2 детски басейна, надуваеми замъци, голям екип от аниматори, закрит детски клуб за тихи игри, детска дискотека на открито. Хотелът не е непосредствено на плажа, но разстоянието от около 700 метра се преодолява лесно с кола по асфалтовия път или пеш по пътека през девствената борова гора. Студиата на хотела са значително по-големи от двойните стаи в повечето тризвездни хотели.

Местоположение на Chrousso Village, Халкидики

Хотел Chrousso Village е разположен сред девствена борова гора в най-спокойната част на Касандра, Халкидики - към края на полуострова между Пефкохори и малкото селце Палиури. Хотелът е разположен в близост до широк около 2 километра плаж със ситен пясък - един от най-добрите на Касандра, до който се достига лесно по асфалтов път или по усамотена пътека, минаващи през девствена борова гора. Разстоянието от Солун до хотела е 115 километра или около час и половина с кола.

разстояние до плажа: 720m
разстояние до центъра: 1.5km

Адрес: Палиури, Greece

Удобства в Chrousso Village

Chrousso Village предлага гостоприемно посрещане и добро ниво на обслужване за тризвезден хотел. Още при пристигането ви ще бъдете посрещнати и откарани с голф количка от рецепция до вашата вила. Ресторантът е обширен и съобразен с размерите на хотела, с директен изглед към големия басейн. В мини маркета има базов набор от стоки, а в близките села има по-големи магазини. На разположение в Chrousso Village hotel е голям и добър екип от аниматори, включени в All Inclusive програмата, а собственикът на хотела е на разположение на гостите в ресторанта по време на всички хранения. Гостите може да използват перални машини и сушилни. Малки екскурзии с автобуси на хотела се организират постоянно, в които гостите при желание могат да се включат. Интернетът в хотела не е включен в цената и се използва с карти с включени минути/дни, които се закупуват от мини маркета и не са твърде изгодни – за предпочитате е закупуването на предплатен мобилен интернет от някое от близките села. Хотелът не приема домашни любимци.

Стаи и настаняване в Chrousso Village

Chrousso Village разполага с общо 159 студиа и апартаменти в 16 триетажни вили, разпръснати в над 4 хектара живописни градини. Настаняването на хотела е организирано с мисъл за семейства с деца - студиата на хотела са големи, с диван, подходящ за дете или възрастен, освен основната спалня, а апартаментите с отделен хол са идеални за семейства с две деца. Цените на студиата включват безплатно настаняване на едно дете, а на възрастните - на 2 деца. Стаите не блестят с лукс и отговарят на тризвездната категория на хотела, но чистотата е на много добро ниво.

Удобствата включват просторен хол, напълно оборудвана кухня, отделна спалня при апартаментите, баня, сателитна телевизия, телефон и климатик с индивидуално регулиране. Всички помещения са просторни, с големи веранди и тераси с изглед към добре поддържаните градини, боровата гора или басейна. Стаите се почистват всекидневно, а спалното бельо се сменя на всеки три дни. Всяка стая е оборудвана със собствен сейф.

Хранене, ресторанти и барове в Chrousso Village

Изхранването в Chrousso Village е на ниво над средното за тризвезден хотел в Гърция. В ресторант Andromeda националните гръцки ястия, както и специалитетите на международната кухня, ще ви доставят незабравимо удоволствие. Релаксирайте до басейните, наслаждавайки се на ароматно кафе или чай, свеж коктейл, бира, вино, узо, водка, уиски, джин, ром или бренди от един от двата бара Hercules и Bacchous. Докато изнасянето на храна и питиета от ресторанта не се толерира, както на повечето места, всички питиета от бара на басейна е позволено да бъдат консумирани и в уединението на терасата на вашето студио или апартамент.

Почивка и забавления в Chrousso Village

Chrousso Village е наистина идеално място за пълноценна почивка с или без деца. Обширните озеленени площи, девствената борова гора около хотела, двата басейна с детска част и бийч бар до всеки, както и достатъчно количество шезлонги и чадъри, обширният пясъчен плаж могат да ви накарат да забравите за всичко.

Крузо Вилидж предлага много добри възможности за забавление за тризвезден хотел. Аниматорите на хотела, за които не се заплаща допълнително, провежат сесии по йога на поляната под боровете или на плажа, степ аеробика, водна аеробика, кросове до плажа, плажен волейбол, коктейл партита с игри като узо бинго и са готови да ви помогнат да реализирате всяка ваша индивидуална идея. Спортно настроените може да се възползват от тенис масата до бара на басейна, тенис корта, игрищата за волейбол и баскетбол. За любителите на гмуркането ще се погрижат професионалистите от водолазната школа Triton, разположена зад самия хотел, които ще ви покажат тайните на морското дъно (срещу заплащане).

За децата

Крузо Вилидж разполага с 3 детски площадки с пързалки, люлки и катерушки, секция с надуваеми замъци. На разположение на най-малките са също 2 детски басейна. Това, което прави Chrousso Village уникален е големият екип от аниматори, на които спокойно може да поверите децата си, и които ежедневно организират множество забавления като турнир по дартс, футболен турнир, детска дискотека на сцената. Закритият детски клуб с аниматори за тихи игри, рисуване, моделиране е идеално занимание за по-дъждовните дни или за по-горещата част от денонощието. Тенис масата, тенис кортът и игрището за волейбол и баскетбол са също любими дестинации на по-активните.

Плаж

Близкият до Chrousso Village хотел плаж е един от най-добрите в тази част на Халкидики. Плажът е широк, със ситен пясък и плавен вход към морето и кристални изумрудени и плитки води и обхваща цялото крайбрежие на широк около 2 километра закътан залив. Плажът е на разстояние около 700-750 метра, които може да бъдат изминати по асфалтовия път с кола (1 минута) или пеш по усамотена пътека, минаваща през девствена борова гора (10-15 минути). По-голямата част на плажа – над 80% от територията - е свободна за ползване. За по-претенциозните на разположение е секция с чадъри и шезлонги, които може да се ползват срещу 3 евро на ден за чадър + 3 шезлонга, както и 2 модерни заведения, в които ползването на шезлонги и чадъри е безплатно при консумация от заведението. Заведенията на плажа и секцията с шезлонги и чадъри не са част от хотелския комплекс и не са включени в All Inclusive програмата.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

920лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1182лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1091лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1355лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
310лв
27-31 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
442лв
27-31 Май
на човек

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4052лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
4843лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
401лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
546лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2027лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3076лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
784лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
942лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
1175лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
1413лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
2407лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3200лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
895лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1120лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1341лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1678лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
293лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
401лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1371лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1648лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1567лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
1883лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
1655лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2217лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
746лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
933лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
597лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
747лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1371лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1648лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1324лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1599лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1047лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1418лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1464лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2138лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1287лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1591лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1483лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1826лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
616лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
837лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1679лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2062лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
448лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
560лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1959лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2354лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
1763лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2119лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
465лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
663лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
387лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
552лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
832лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1127лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
431лв
5-9 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
581лв
5-9 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1934лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2383лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1063лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1513лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1044лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1307лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2742лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3419лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1371лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
1648лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
1520лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
1835лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2761лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
3310лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
784лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
942лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
1044лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1307лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2521лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
3233лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1418лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
1715лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
869лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1318лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3337лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
4444лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2942лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3772лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2026лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2422лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
4767лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
6349лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
746лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
933лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
726лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
857лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
4171лв
15-22 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5556лв
15-22 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
418лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
587лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2027лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3076лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
622лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
809лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
4836лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
6334лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3049лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4173лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2521лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3233лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2836лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3390лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2384лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3175лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3218лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4009лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1003лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1265лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
1836лв
14-20 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2735лв
14-20 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
862лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1162лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2027лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3076лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2300лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2900лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1644лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2093лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
962лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1224лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
894лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1119лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
979лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1177лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
2317лв
16-24 Сеп
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3516лв
16-24 Сеп
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
2317лв
14-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3516лв
14-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2056лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2843лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3101лв
24.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4299лв
24.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3973лв
24.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5321лв
24.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3663лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4711лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3391лв
25.06-02.07
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4702лв
25.06-02.07
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1938лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2687лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3903лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4969лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
4024лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
5098лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
4052лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
4843лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1371лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1648лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1907лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2540лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1959лв
20-30 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2354лв
20-30 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
3971лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4802лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2836лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
3390лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1035лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1266лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
1788лв
2-10 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2237лв
2-10 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
2325лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3224лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
733лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1000лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
465лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
663лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
542лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
773лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1127лв
28.05-03.06
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1735лв
28.05-03.06
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
478лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
657лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
539лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
726лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2027лв
8-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3076лв
8-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
647лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
871лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
647лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
871лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
754лв
11-18 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1017лв
11-18 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2027лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3076лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2423лв
17-24 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3210лв
17-24 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1795лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2582лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1836лв
18-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2735лв
18-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1986лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2661лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2649лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3548лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1655лв
28.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2217лв
28.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1550лв
30.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2150лв
30.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1908лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2364лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1401лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1741лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
942лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1169лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1175лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1413лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1371лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1648лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2942лв
15-22 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3772лв
15-22 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2521лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2996лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2942лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3772лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2860лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3810лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
1175лв
7-13 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1413лв
7-13 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
5149лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
6414лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
3101лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4299лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1938лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
2500лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2306лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
2830лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
754лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1017лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1220лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1782лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
539лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
726лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1448лв
9-14 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2197лв
9-14 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2737лв
10-17 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4048лв
10-17 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1159лв
10-14 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1758лв
10-14 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1293лв
11-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1743лв
11-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2513лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3712лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
976лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1426лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2419лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3468лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
216лв
20-22 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
290лв
20-22 Юни
на човек

2 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2616лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3365лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2317лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3104лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3129лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3915лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1986лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2661лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1655лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2217лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1837лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2289лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2325лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3224лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3642лв
26.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4878лв
26.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1938лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2687лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1492лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1867лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
4764лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
5821лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1149лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1414лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1744лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2313лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2736лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3494лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3337лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4444лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2942лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3772лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2384лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3175лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3971лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4802лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
4505лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
5612лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3337лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
4444лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1986лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
2401лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1371лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1648лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
4290лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
4767лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
5714лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
6349лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
784лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
942лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3861лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4811лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3404лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2836лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4116лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3430лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3337лв
8-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4444лв
8-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2942лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1371лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3772лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
1648лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
6438лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
8744лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
5036лв
26.08-10.09
2 възрастни, 3 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
6185лв
26.08-10.09
2 възрастни, 3 деца

15 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
2593лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3517лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
2713лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3500лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
3101лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
4299лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
1044лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1307лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2317лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
3104лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
2325лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
3000лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
746лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
933лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
754лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1017лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
976лв
22-26 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1426лв
22-26 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
1573лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2334лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
1724лв
23-31 Май
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1940лв
23.05-01.06
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2518лв
23-31 Май
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2833лв
23.05-01.06
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1293лв
25-31 Май
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1690лв
25-31 Май
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1060лв
27.05-02.06
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1655лв
27.05-02.06
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
633лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
878лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
310лв
29.05-02.06
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
442лв
29.05-02.06
на човек

4 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2336лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3068лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
697лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
826лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2027лв
4-11 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3076лв
4-11 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1220лв
4-9 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1782лв
4-9 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
754лв
4-11 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1017лв
4-11 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
985лв
5-9 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1284лв
5-9 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
862лв
7-15 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1162лв
7-15 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2896лв
8-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4395лв
8-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
539лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
726лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
323лв
11-14 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
436лв
11-14 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1078лв
12-22 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1452лв
12-22 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
12613лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
16378лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
754лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1017лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2306лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3093лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
976лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1426лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1564лв
17-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2163лв
17-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
647лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
871лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3386лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4884лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1285лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1660лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2875лв
18-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3999лв
18-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2295лв
18-24 Юни
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3418лв
18-24 Юни
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
580лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
768лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3484лв
19-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
4982лв
19-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4113лв
20-27 Юни
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
5424лв
20-27 Юни
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
6330лв
20.06-27.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
7758лв
20.06-27.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1069лв
20-28 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1369лв
20-28 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2713лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3500лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1655лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2217лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2649лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3548лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
5232лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
6731лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2325лв
25.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3224лв
25.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1550лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2150лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1044лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1307лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1655лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2217лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2713лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3762лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1938лв
26.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2687лв
26.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3404лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4172лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1655лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2217лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3663лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4711лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
746лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
933лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3667лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4816лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3667лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4816лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
989лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1218лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
793лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
982лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2369лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2906лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2674лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3215лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1014лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1245лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3814лв
7-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
5079лв
7-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3218лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4009лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1702лв
10-16 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2058лв
10-16 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3330лв
10-27 Юли
на човек

17 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4002лв
10-27 Юли
на човек

17 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1175лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1413лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1986лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2401лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
4863лв
15-21 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5812лв
15-21 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2384лв
15-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2977лв
15-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3337лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4444лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2521лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3233лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
4863лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
5812лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
979лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1177лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1371лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1648лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
979лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1177лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1175лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1413лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3861лв
29.07-04.08
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4811лв
29.07-04.08
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
979лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1177лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
1175лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1413лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
7294лв
1-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
9074лв
1-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
1371лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1648лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3861лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
4811лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
2860лв
14-20 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
3810лв
14-20 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2521лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3233лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
4505лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5612лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
979лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1177лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1986лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
2401лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
4052лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
4843лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2763лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3581лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
2012лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
2599лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
3621лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4553лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
4144лв
28.08-04.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1231лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
5226лв
28.08-04.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
1502лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3380лв
30.08-05.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4426лв
30.08-07.09
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4525лв
30.08-05.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
5946лв
30.08-07.09
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2011лв
1-10 Сеп
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
1788лв
1-9 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2517лв
1-10 Сеп
на човек

9 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
2237лв
1-9 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
746лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
933лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
4792лв
2-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
5916лв
2-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

15 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
9550лв
2-17 Сеп
4 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
11798лв
2-17 Сеп
4 възрастни, 1 дете

15 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
597лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
747лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
3139лв
8-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4038лв
8-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
310лв
22-26 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
442лв
22-26 Май
на човек

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
715лв
22-28 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1013лв
22-28 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
232лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
331лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
387лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
552лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1455лв
24-29 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2116лв
24-29 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
232лв
24-27 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
331лв
24-27 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
4148лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5503лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1304лв
27.05-03.06
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2011лв
27.05-03.06
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
525лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
732лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
370лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
511лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1953лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2985лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
449лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
897лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
611лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1221лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2373лв
1-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3483лв
1-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
35123лв
01.06-06.09
2 възрастни, 1 дете

97 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
46362лв
01.06-06.09
2 възрастни, 1 дете

97 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1153лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1701лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1153лв
1-6 Юни
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1701лв
1-6 Юни
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
185лв
1-3 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
256лв
1-3 Юни
на човек

2 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1509лв
2-9 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2033лв
2-9 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
862лв
2-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
431лв
2-6 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1162лв
2-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
581лв
2-6 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1153лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1546лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
539лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
726лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
647лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
871лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1509лв
10-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2033лв
10-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1173лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1623лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
754лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1017лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1220лв
11-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1782лв
11-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
988лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1325лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
754лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1017лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
976лв
12-16 Юни
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1276лв
12-16 Юни
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1159лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1608лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
726лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
857лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1952лв
15-23 Юни
1 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2551лв
15-23 Юни
1 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
431лв
16-20 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
581лв
16-20 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1448лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2197лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2145лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2744лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2125лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3174лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3001лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4050лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3134лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4183лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2709лв
19-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3907лв
19-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2743лв
20-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3642лв
20-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3266лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2282лв
20.06-01.07
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4315лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2900лв
20.06-01.07
на човек

11 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
323лв
20-23 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2437лв
20-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
436лв
20-23 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3111лв
20-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1388лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1781лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
514лв
21-25 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
664лв
21-25 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2517лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3304лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1409лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1784лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1260лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1597лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1150лв
21-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1600лв
21-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
3390лв
22.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
4402лв
22.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3007лв
22-28 Юни
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1899лв
22-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3906лв
22-28 Юни
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2574лв
22-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2230лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3017лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3224лв
22.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3973лв
22.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1655лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1324лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2030лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1624лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2093лв
23-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2692лв
23-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2713лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3762лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1492лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1867лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
895лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1120лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1564лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1958лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2093лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2692лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2325лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3224лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1194лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1493лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1324лв
24-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1774лв
24-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1044лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1307лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1492лв
25-30 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1867лв
25-30 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2325лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3000лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1986лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2661лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1986лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2661лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
895лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1120лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4054лв
29.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
5569лв
29.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1655лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2217лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
6237лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
7919лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3129лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3915лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3783лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4840лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2325лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1938лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3224лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2687лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2235лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2797лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1022лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1155лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2407лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
15433лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3200лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
19905лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
5714лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
7245лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1550лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2150лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2682лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3356лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1117лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1398лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1334лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1640лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2496лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3295лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2076лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2529лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
746лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
933лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3490лв
3-10 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4295лв
3-10 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2504лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3419лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3846лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
5007лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1324лв
3-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1774лв
3-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2922лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3609лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
839лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1031лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1834лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2408лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
4788лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
6028лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4023лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
5422лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
4144лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
5226лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2164лв
5-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2630лв
5-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2343лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3042лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
4264лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
5355лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1567лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря